Wetgeving en Belasting

Hieronder vertellen wij je iets meer over de fiscale aspecten van je donatie of schenking aan Inloophuis Haaglanden. Via de aangegeven links vind je de meest courante belastingaftrek regels.
Bedrijven
Onder bepaalde voorwaarden kan je bedrijf de giften aftrekken van de omzetbelasting. Meer informatie over deze voorwaarden kun je hieronder vinden.
Particulieren
Giften en periodieke schenkingen
Schenkingen aan goede doelen zijn fiscaal aftrekbaar voor zover deze giften samen boven een z.g. ‘drempel’ komen. Indien je je gift notarieel laat vastleggen in een schenkingsakte, wordt deze gift volledig aftrekbaar.* Je ontvangt op deze manier altijd een deel van je gift terug van de belastingdienst! Informatie voor de meest recente wetgeving vind je hieronder.
Nalatenschap
De wens om (een deel van) je geld aan het Inloophuis na te laten, moet je vastleggen in een testament. In je testament vermeld je wat er met jouw bezittingen moet gebeuren als je overleden bent. Je kunt zelf bepalen wie je erfgenaam is. Dat kunnen één of meerdere personen zijn en je kunt ook een goed doel zoals Inloophuis Haaglanden als (mede) erfgenaam benoemen of een legaat nalaten. Heb je géén testament opgemaakt en heb je geen kinderen, dan erven je familieleden. Anders gaat alles wat overblijft naar de Staat.
Legaat
Als je een bepaald bedrag in geld, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit je erfenis wilt nalaten heet dat een ‘legaat’. De ontvanger van dat legaat heet ’legataris’ en is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis.
Als Inloophuis Haaglanden erfgenaam is, hoeft zij als goed doel geen successierecht te betalen.
Notaris
Het laten opmaken van een testament is makkelijker dan je denkt. De kosten van het opmaken van een testament zijn afhankelijk van jouw wensen: hoe complexer jouw testament, hoe kostbaarder. Je dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, om jouw identiteit te bevestigen.
Bij de Notaristelefoon, de publieksinformatielijn van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), kunt u terecht voor al uw algemene vragen over o.a. testamenten.
0900 – 346 93 93 (werkdagen 9-14 uur; € 0,80/m)
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Inloophuis Haaglanden
Telefoon: 070 30 80 654
* Stichting Inloophuis Haaglanden betaalt en verzorgt de notariële akte bij periodieke schenkingen vanaf minimaal 150 euro per jaar.