Informatieve websites

1 Kanker.nl
Digitaal platform over kanker
2 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK)
De NFK is de overkoepelende organisatie van alle 24 patientenverenigingen. Op deze website zijn alle verenigingen te vinden.
3 KWF Kankerbestrijding
Dit is de site van het Koningin Wilhelmina Fonds. Deze site bevat een schat aan relevante informatie.
4 IKNL – Integraal Kankercentrum Nederland
Dit is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg, dat als doel heeft de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren.
5 Vereniging van Integrale Kankercentra (IKC)
Deze vereniging overkoepelt de negen integrale kankercentra die Nederland telt. Deze centra hebben als taak – naast het verzamelen van vele gegevens – om de zorg in hun regio te ondersteunen en te helpen verbeteren.
6 IPSO
Brancheorganisatie voor instellingen voor psychosociale oncologie. Tot de aangesloten instellingen behoren therapeutische centra binnen de psychosociale oncologie en inloophuizen voor mensen die te maken hebben met kanker.
7 Kanker Wie Helpt
Sinds 15 juli j.l. is deze site in de lucht met goede informatie over vrijwel alle vormen van kanker en bijbehorende “aspecten”. Hoewel geënt op de situatie in de provincie Limburg geldt de meeste informatie ook voor de rest van Nederland.
8 Wetenschapoverkanker
‘Wetenschapoverkanker’ is een digitale bibliotheek voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Via deze website zijn wetenschappelijke artikelen te vinden en publicaties die onderbouwd zijn door wetenschap.
9 Internethaven
Dit is een site – opgezet door de Stichting Jongeren en kanker – waar jongeren tussen 18 en 35 jaar met elkaar kunnen chatten.
10 Rondom Kanker – Stichting Diagnose Kanker
Deze site bevat veel relevante informatie. Het is ook mogelijk te chatten met lotgenoten op een goede “beschermde” manier.
11 Stichting Buddy Netwerk
Buddy Netwerk, is een professionele zelfstandige organisatie met gekwalificeerde vrijwilligers. Onze stichting heeft als doel het bevorderen en verlenen van optimale ondersteuning aan mensen die ernstig ziek zijn.
12 Chemotherapie
Op deze site staat veel informatie over wat chemotherapie is. Wat je kunt verwachten. Welke bijwerkingen er mogelijk zijn en wat je daaraan zou kunnen doen.
13 Nederlandskankerinstituut(NKI)/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis(AvL)
Het NKI is een van de twee gespecialiseerde kankerziekenhuizen in Nederland. Op hun site is veel informatie beschikbaar. Het NKI is erg actief op het terrein van patiëntenvoorlichting. Hier kunnen patiënten dus ook terecht met hun vragen.
14 UMCG – Universitair Medisch Centrum Groningen
Op deze site is uitstekende patiënteninformatie te vinden over leukemie, lymfklierkanker, ziekte van Kahler/multiple myeloom en Waldenström.
15 Samenwerkende geneeswijzen
Voor iedereen die naast de reguliere geneeskunde gebruik wil maken van alternatieve of complementaire geneeswijzen voor zijn of haar gezondheid.
16 Bewegen tegen kanker
Het geld dat wordt ingezameld door ‘Bewegen tegen kanker’ (BTK) gaat naar beweegprogramma’s voor patiënten met kanker in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH).
17  ProstaatKankerStichting
ProstaatKankerStichting.nl is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten.
18  Dood gewoon in Den Haag
Het Platform Dood gewoon in Den Haag is opgericht om doodgaan en de laatste levensfase bespreekbaar te maken voor alle Hagenaars.
19  Stichting Olijf
Olijf is een netwerk van vrouwen die gynaecologische kanker hebben (of hebben gehad), hun partners en naasten.
20 Top Fit Kids
Top Fit Kids is een educatief programma voor kinderen van 5 tot 10 jaar oud.  Hier leren kinderen op een speelse wijze wat gezond eten en leven is. Met als uiteindelijk doel dat ze minder kans op kanker hebben in hun latere leven.
21 Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers is er voor hulp in de laatste levensfase. Wordt de verzorging thuis van uw zieke familielid of geliefde in hun laatste levensfase te zwaar, dan zijn onze vrijwilligers er om u hierin te ondersteunen.
22 Triodus
Triodus is één van de grootste organisatie in kinderopvang in Den Haag en biedt dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Gericht op vorming en ontwikkeling in plaats van alleen opvang.