Historie (oud)

Het Haagse echtpaar Hilde en Fred Lindhout is al jarenlang actief in de patiëntenbeweging en kwam in aanraking met het fenomeen inloophuis. In de regio Haaglanden was er geen steunpunt voor kankerpatiënten. Zo ontstond bij hen het idee om een inloophuis in Den Haag op te richten.

Beleidsplan
Eind 2003 werden de eerste stappen gezet. Dit proces kwam in het voorjaar van 2004 in een stroomversnelling toen sponsors wilden meedoen onder voorwaarde dat er een beleidsplan zou worden gemaakt. Daarnaast moest de continuïteit beter worden gegarandeerd. Aldus geschiedde: een beleidsplan werd opgesteld en het bestuur werd uitgebreid.

Welk pand?
Na het vinden van de eerste sponsors werd de aandacht gefocust op het vinden van een geschikt pand. Want zonder pand geen inloophuis. Nadat vele oude panden waren bekeken en afgewezen viel de aandacht op een nieuwbouwpand aan de Mexicosingel in de nieuwbouwwijk Wateringse Veld in Den Haag. Een woon/praktijkpand dat casco werd opgeleverd en groot genoeg was. In juni 2005 werd op het pand een optie genomen.

Vergunningen
In de maanden daarna is veel werk verzet om allerlei zaken voor elkaar te krijgen: een vestigingsvergunning was nodig, een bouwvergunning moest worden aangevraagd en de hypotheek moest geregeld. In mei 2006 was dit allemaal geregeld. De koop van het pand kon bij de notaris passeren.

Geld bijeen sprokkelen
In de tussentijd waren er allerlei activiteiten om geld voor het inloophuis bij elkaar te krijgen. Fondsen werden benaderd en bereid gevonden dit initiatief te steunen. Een brievenactie naar 1200 bedrijven werd opgezet. De club van 100 werd opgericht en diverse sympathisanten voerden acties uit. Ook werd een club vrienden van het inloophuis opgericht.

Verbouwen en inrichten
Eind 2005 werd begonnen met het opstellen van een verbouwingsplan; begin 2006 werd gestart met het maken van een inrichtingsplan. Na de bouwvakvakantie is met de verbouwing begonnen. Vervolgens werd het pand ingericht. Op maandag 18 december ging het Inloophuis open. Ruim drie jaar na de eerste bestuursvergadering.

Gastvrouwen en gastheren
In diezelfde tijd werden gastvrouwen en gastheren geworven en getraind en werden twee (parttime) coördinatoren aangesteld. De eerste coördinator begon met haar werk op 1 juni 2006, zodat in een tijdelijke locatie (het wijkcentrum Wateringse Veld) al vanaf 11 september voor drie dagdelen kon worden begonnen.

Officiële opening
Het Inloophuis werd op 23 mei 2007 officieel geopend door Bert van Alphen, wethouder welzijn van Den Haag.