Bestuur

Het beleid en de visie worden bepaald door een bestuur. Het bestuur bestaat uit zes leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten en draagt zorg voor de bedrijfsvoering. Besluiten worden genomen tijdens de bestuursvergaderingen die periodiek worden gehouden. Het bestuur legt verantwoording af aan zijn sponsors met het Jaarverslag.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bestuursleden

Marike Lub, voorzitter

Mijn naam is Marike Lub. Ik ben klinisch psycholoog en sinds 1977 werkzaam in het Medisch Centrum Haaglanden als hoofd van de afdeling Medische Psychologie. Ons werk bestaat uit de zorg voor patiënten verwezen door alle specialismen, waaronder veel mensen met kanker. Daarnaast worden onderwijs en trainingen in communicatie gegeven aan artsen, verpleegkundigen en collega’s Het Inloophuis en de mensen die zich ervoor inzetten draag ik een warm hart toe. Het hebben van een belastende ziekte is vaak een eenzaam proces en het kunnen delen van ervaringen kan helpen dit proces te verlichten zowel voor mensen die kanker hebben als hun naasten. Vanuit mijn lange ervaring binnen het ziekenhuis en mijn contacten in de regio hoop ik bij te kunnen dragen aan het verstevigen van de positie van  Inloophuis Haaglanden. Zeker in deze tijden van bezuinigingen en veranderingen in de gezondheidszorg is de rol van het Inloophuis belangrijk als een veilige en prettige plek om gehoord te worden, deel te nemen aan bijeenkomsten en workshops.

Ik ben betrokken geraakt bij het Inloophuis toen Fred Lindhout mij vroeg om deel te nemen in de Raad van Advies voor de start van het Inloophuis.

Ton van Veen, penningmeester

Mijn naam is Ton van Veen en ik ben sinds 1 januari 2016 de penningmeester van het Inloophuis. Ik ben registeraccountant en sinds 2004 werkzaam bij het HagaZiekenhuis. Daar ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van de financiële en zorgadministratie en de planning en controlcyclus. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht van stichting Zorgbalans in Haarlem. Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord.

Vanuit de wetenschap dat kanker de grootste doodsoorzaak in Nederland is en de missie en visie van het Inloophuis gericht zijn op mensen met kanker en hun naasten heb ik positief gereageerd op het verzoek van het bestuur om penningmeester te worden. Mijn grootste uitdaging bij het Inloophuis is om in deze tijd van grote veranderingen in het zorglandschap en teruglopende budgetten een bijdrage te leveren aan een blijvend gezonde financiële positie van het Inloophuis.

Anneke van der Does, secretaris

Mijn naam is Anneke van der Does. Ik ben Neerlandicus en na een boeiende tijd bij het voortgezet onderwijs, ben ik jarenlang (mede-)eigenaar geweest van een communicatieadviesbureau. De laatste zes jaar werk ik op projectbasis.

Ik wil mijn energie graag inzetten voor zaken die maatschappelijk relevant zijn. Vijf jaar heb ik als vrijwilliger ‘aan het bed’ en later als bestuurslid gewerkt in een hospice in de regio en tevens ben ik de afgelopen tien jaar actief als onafhankelijk voorzitter van diverse cliëntenraden in de (ouderen)zorg. Inloophuis Haaglanden is een schitterend initiatief. Wat mij aanspreekt in het huis is het brede aanbod aan diensten, niet alleen voor de patiënt maar ook voor partners en kinderen. Ik ben geraakt door de warmte en het enthousiasme van de vrijwilligers, ieder vanuit zijn of haar eigen kracht en capaciteiten. Dat is iets om te koesteren.

Met het bestuur hoop ik een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het huis. Het zou heel mooi zijn als onze ondersteuning van mensen die getroffen worden door deze ernstige ziekte nog meer bekendheid krijgt.

 

Patrick Tettero, bestuurslid

Mijn naam is Patrick Tettero en ik ben sinds oktober 2016 lid van het bestuur. In de afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam geweest in en rondom ziekenhuizen. Eerst als (IC) verpleegkundige, later als vertegenwoordiger van medische apparatuur en de afgelopen 9 jaar als manager binnen het voormalig MC Haaglanden (nu Haaglanden MC). Momenteel ben ik werkzaam bij het CBR als examenmanager.

Ik ben door Marike Lub gevraagd om deel te nemen in het bestuur. Een aantal jaar geleden heb ik Marike geholpen bij een mooi project. En dat is precies waar ik blij van word: samenwerken om een probleem op te lossen of een nieuwe kans te verzilveren. Mijn persoonlijke motivatie is om een bijdrage te kunnen leveren aan het welbevinden van mensen die met kanker te maken hebben.

[/author ]

Regina van der Beek, bestuurslid

Mijn naam is Regina van der Beek. Ik ben Personeel en Organisatie Adviseur en Loopbaanadviseur. Ik heb ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, onder andere als Hoofd Personeelszaken bij een internationale specialist in Reprografie apparatuur. Na een verblijf van 9 jaar met mijn gezin in respectievelijk Zuid Oost Azië en de UK, heb ik in 2000 mijn carrière hervat als Business Partner HRM en Loopbaan adviseur o.a. in de Gezondheidszorg en het Onderwijs. Sinds 2011 werk ik als zelfstandig HRM Business Partner en Loopbaan adviseur.

Begin 2016 heb ik via een netwerkorganisatie kennis gemaakt met het Inloophuis Haaglanden. Ik was zeer onder de indruk van het werk van het Inloophuis Vooral de positieve sfeer en warme openheid van het huis en de grote betrokkenheid van haar medewerkers en vrijwilligers vind ik fantastisch. Ik ben begonnen als medewerker organisatie en projecten Daarnaast ben ik sinds kort ook Gastvrouw in het HAGA Ziekenhuis, een nieuw initiatief van het Inloophuis.

Eind 2017 ben ik door Marike Lub gevraagd het bestuur te komen versterken en ik vind het een eer om dat te mogen doen. Ik wil mij graag vanuit deze positie inzetten voor de verdere ontwikkeling van het inloophuis zodat wij mensen die moeten vechten tegen deze zware ziekte nog beter kunnen bijstaan en meer bekendheid zullen krijgen.

Rijk Kanters, bestuurslid

Mijn naam is Rijk Kanters, ik woon in Den Haag, waar ik al 33 jaar als huisarts werkzaam ben.

In alle jaren heb ik veel patiënten op het spreekuur gehad wiens leven door de diagnose “kanker” op zijn kop werd gezet. Niet alleen het leven van de patiënt staat op zijn kop, maar ook dat van zijn gezin en systeem. Als huisarts probeer je daar zo holistisch mogelijk mee om te gaan. Het verhaal “kanker” begint vaak bij de huisarts en uiteindelijk komt de patiënt toch –genezen of niet- terug bij de hem of haar. In mijn beleven meer dan bij andere ziekten, deel je met de oncologische patiënt veel van zijn of haar angsten en onzekerheden over de toekomst, zelfs als de specialisten je hebben “genezen”. Ik ervaar het altijd als erg bijzonder dat je in die situaties een luisterend oor en een steunende schouder mag zijn.

Ik hoop mee te mogen en kunnen denken in de steun die het inloophuis mag bieden aan de groep mensen wiens leven door zo’n dreigende diagnose op zijn kop werd gezet.