Medewerkers

Coördinatoren

Voor de dagelijkse gang van zaken in het Inloophuis zijn twee coördinatoren verantwoordelijk. De functie van coördinator is een betaalde functie.

Brigitte Buddingh is aanspreekpunt voor de vrijwilligers, het activiteitenaanbod en het reilen en zeilen in het Inloophuis. Adrie van den Hoek richt zich op het genereren van structurele en incidentele inkomsten en het aangaan en onderhouden van externe contacten.

Brigitte Buddingh

Ik houd me bezig met het coachen van de vrijwilligers en zorg met een aantal van hen voor een kwalitatief en gevarieerd activiteitenaanbod. Met onze activiteiten proberen we een bijdrage te leveren aan het sociaal, lichamelijk en geestelijk welbevinden van onze gasten, waarbij lotgenotencontact de verbindende factor is. Samen met Adrie en de vrijwilligers zorgen we voor een goede sfeer en imago van het Inloophuis.

Samenwerking is belangrijk, niet alleen met het bestuur, mijn collega coördinator en vrijwilligers maar ook met andere inloophuizen, ziekenhuizen, huisartsen en andere partijen. Door deze samenwerking kunnen nog meer mensen in de regio die te maken hebben met kanker, steun vinden in ons Inloophuis.

 

[/author_info] [/author]

Adrie van den Hoek

Voordat ik coördinator werd, was ik al drie jaar als vrijwilliger actief. Als gastvrouw, lid van de werkgroep Kids/KANJERS! en de werkgroep Fondsenwerving. Het is voor mij een mooie plek, ik vind er warmte, betrokkenheid en veel prachtige mensen.

Nu ga ik mijn ervaring in het welzijnswerk (bewonersparticipatie in de brede zin van het woord, zowel uitvoerend en als manager) en onderwijs ( als directeur van scholen voor speciaal onderwijs) inzetten. Mijn taken zijn vooral de contacten met buiten, zoals scholen, ziekenhuizen, wijkoverleg, als de taken rond subsidies en sponsoren.

Mijn drie kinderen en drie kleinkinderen zijn  een bron van vreugde. Lezen en koken doe ik graag!