Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling zitten bekende Haaglanders die de doelstelling van het Inloophuis onderschrijven. Zij zijn bereid gevonden hun naam aan het Inloophuis te verbinden.

Het Comité bestaat uit:

De heer B. van Alphen
Voormalig Wethouder gemeente Den Haag

Mevrouw drs. K. Arib
Lid 2e Kamer

De heer mr. Michiel A.P. van Haersma Buma
Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Mevrouw Monda J.M. Heshusius
Voormalig hoofd Voorlichting KWF, communicatie-adviseur

De heer Mr. Ewald Kist
Voormalig CEO ING Groep

Mevrouw Hannie van Leeuwen
Voormalig Lid Eerste Kamer voor het CDA

De heer prof. dr. Hugo Letiche
Emeritus hoogleraar (Meaning in Organisation) aan de Universiteit voor Humanistiek

Jhr. mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel
Notaris bij Van Buttinga Wichers Notarissen

De heer drs. Wietse B. van der Velde
Pastor Oud-Katholieke Kerk Den Haag, voorzitter Haagse Gemeenschap van Kerken>

Mevrouw drs. Tineke van Werven
Zelfstandig adviseur