De stichting

Stichting Inloophuis Haaglanden biedt een ontmoetingsplek aan mensen die kanker hebben of hebben gehad. Het Inloophuis is óók bedoeld voor partners, ouders en kinderen van mensen met kanker. Hier krijgen zij de gelegenheid weer even op adem te komen en ‘bij te tanken’. Inloophuis Haaglanden wil haar gasten helpen de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te handhaven of verbeteren door een informele plek te bieden waar iedereen zich welkom voelt.

Voor de dagelijkse gang van zaken in het Inloophuis zijn twee coördinatoren verantwoordelijk. De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor de vrijwilligers. De beide coördinatoren ontvangen voor hun werkzaamheden een salaris; bestuur en vrijwilligers zijn onbezoldigd. Het beleid en de visie worden bepaald door het bestuur. Lees hier het Beleidsplan van Inloophuis Haaglanden.

In het Comité van Aanbeveling zitten bekende Haaglanders die de doelstelling van het Inloophuis onderschrijven.