Jij & Wij

Het inloophuis biedt een luisterend oor, ontspanning, deskundige begeleiding en fysieke gezonde inspanning aan (gewezen) kankerpatiënten en hun naasten van alle leeftijden en achtergronden. Onze activiteiten zijn op de verschillende doelgroepen afgestemd.

Professionals die in hun werk veelvuldig te maken hebben met kanker en kankerpatiënten kunnen onze organisatie op verschillende manieren ondersteunen met kun kennis.

Degenen die onze doelstelling en inzet een warm hart toedragen, kunnen ons als sponsor steunen.

Wij bieden een jaarprogramma van vaste activiteiten, maar ook organiseren wij incidentele activiteiten. Deze activiteiten worden iedere maand uitgelicht.

Wij laten je graag kennis maken met onze uitgebreide mogelijkheden.

jij als kindjij als kind hover
jij als volwassenejij als volwassene hover
jij als professionaljij als professional hover
jij als sponsorjij als sponsor hover