Privacyreglement voor gasten

PRIVACYREGLEMENT VOLGENS AVG 2018

Jouw persoonsgegevens en jouw privacy binnen Inloophuis Haaglanden

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

De plichten van Inloophuis Haaglanden

Wanneer je bij Inloophuis Haaglanden als gast staat ingeschreven, mag je ervan uitgaan dat jouw privégegevens ook echt privé blijven. Door het invullen van het inschrijfformulier hebben we jouw persoonlijke gegevens ontvangen. Bij Inloophuis Haaglanden verwerken we deze gegevens in onze database, zodat we je o.a. op de hoogte kunnen houden van de activiteiten van ons inloophuis. Inloophuis Haaglanden slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede dienstverlening. De medewerkers van ons Inloophuis hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. We geven jouw gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wat willen we van je weten en waarom?

Voor- en achternaam We willen je graag op de juiste manier aanspreken
Adres en postcode We willen graag dat evt. post goed aankomt
Geboortedatum Zodat we je kunnen uitnodigen voor specifieke activiteiten
Telefoonnummer We willen je graag bereiken indien nodig
Naam en telefoonnummer naaste In geval van een noodsituatie willen we graag contact met je naaste kunnen opnemen
E-mailadres We houden je via onze activiteitenkalender en/of nieuwsbrief graag op de hoogte van onze activiteiten
Activiteitenregistratie Zodat we weten hoeveel gasten er meedoen en of de activiteiten aansluiten bij de behoeften van gasten

 

Je rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je worden verwerkt.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien jij dat wenst.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit bij één van de gastvrouwen of – heren of coördinatoren aangeven of stuur een e-mail naar info@inloophuishaaglanden.nl.

 

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht, geef dit aan bij één van de gastvrouwen of – heren, de coördinatoren of stuur een e-mail naar info@inloophuishaaglanden.nl.