Over ons

Marike Lub, voorzitter

Mijn naam is Marike Lub. Ik ben klinisch psycholoog en sinds 1977 werkzaam in het Medisch Centrum Haaglanden als hoofd van de afdeling Medische Psychologie. Ons werk bestaat uit de zorg voor patiënten verwezen door alle specialismen, waaronder veel mensen met kanker. Daarnaast worden onderwijs en trainingen in communicatie gegeven aan artsen, verpleegkundigen en collega’s Het Inloophuis en de mensen die zich ervoor inzetten draag ik een warm hart toe. Het hebben van een belastende ziekte is vaak een eenzaam proces en het kunnen delen van ervaringen kan helpen dit proces te verlichten zowel voor mensen die kanker hebben als hun naasten. Vanuit mijn lange ervaring binnen het ziekenhuis en mijn contacten in de regio hoop ik bij te kunnen dragen aan het verstevigen van de positie van Inloophuis Haaglanden. Zeker in deze tijden van bezuinigingen en veranderingen in de gezondheidszorg is de rol van het Inloophuis belangrijk als een veilige en prettige plek om gehoord te worden, deel te nemen aan bijeenkomsten en workshops.

Ik ben betrokken geraakt bij het Inloophuis toen Fred Lindhout mij vroeg om deel te nemen in de Raad van Advies voor de start van het Inloophuis.

Ton van Veen, penningmeester

Mijn naam is Ton van Veen en ik ben sinds 1 januari 2016 de penningmeester van het Inloophuis. Ik ben registeraccountant en sinds 2004 werkzaam bij het HagaZiekenhuis. Daar ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van de financiële en zorgadministratie en de planning en controlcyclus. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht van stichting Zorgbalans in Haarlem. Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord.

Vanuit de wetenschap dat kanker de grootste doodsoorzaak in Nederland is en de missie en visie van het Inloophuis gericht zijn op mensen met kanker en hun naasten heb ik positief gereageerd op het verzoek van het bestuur om penningmeester te worden. Mijn grootste uitdaging bij het Inloophuis is om in deze tijd van grote veranderingen in het zorglandschap en teruglopende budgetten een bijdrage te leveren aan een blijvend gezonde financiële positie van het Inloophuis.

Patrick Tettero, bestuurslid

Mijn naam is Patrick Tettero en ik ben sinds oktober 2016 lid van het bestuur. In de afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam geweest in en rondom ziekenhuizen. Eerst als (IC) verpleegkundige, later als vertegenwoordiger van medische apparatuur en de afgelopen 9 jaar als manager binnen het voormalig MC Haaglanden (nu Haaglanden MC). Momenteel ben ik werkzaam bij het CBR als examenmanager.

Ik ben door Marike Lub gevraagd om deel te nemen in het bestuur. Een aantal jaar geleden heb ik Marike geholpen bij een mooi project. En dat is precies waar ik blij van word: samenwerken om een probleem op te lossen of een nieuwe kans te verzilveren. Mijn persoonlijke motivatie is om een bijdrage te kunnen leveren aan het welbevinden van mensen die met kanker te maken hebben.

Rijk Kanters, bestuurslid

Mijn naam is Rijk Kanters, ik woon in Den Haag, waar ik al 33 jaar als huisarts werkzaam ben. Met mijn echtgenote werk ik samen in een rand binnenstad praktijk. De Haagse binnenstad is een interessant gebied waar een diversiteit van mensen wonen. Het is altijd een uitdaging contacten te leggen met mensen uit andere culturen, die vanuit hun visie soms heel anders aankijken tegen onze zorg. De grote sociale variëteit zorgt er ook voor dat je je steeds weer moet aanpassen aan de mogelijkheden en inzichten van de mens op je spreekuur.

Wij proberen onze zorg toch te leveren vanuit een compromisvisie: met de patiënt speel je een duet en geen duel. We proberen zo de waardes van de mens te respecteren.

In alle jaren heb ik veel patiënten op het spreekuur gehad wiens leven door de diagnose “kanker” op zijn kop werd gezet. Niet alleen het leven van de patiënt staat op zijn kop, maar ook dat van zijn gezin en systeem. Als huisarts probeer je daar zo holistisch mogelijk mee om te gaan. Het verhaal “kanker” begint vaak bij de huisarts en uiteindelijk komt de patiënt toch –genezen of niet- terug bij de hem of haar. In mijn beleven meer dan bij andere ziekten, deel je met de oncologische patiënt veel van zijn of haar angsten en onzekerheden over de toekomst, zelfs als de specialisten je hebben “genezen”. Ik ervaar het altijd als erg bijzonder dat je in die situaties een luisterend oor en een steunende schouder mag zijn.

Ik hoop mee te mogen en kunnen denken in de steun die het inloophuis mag bieden aan de groep mensen wiens leven door zo’n dreigende diagnose op zijn kop werd gezet.

Adrie van den Hoek, coördinator

Voordat ik coördinator werd, was ik al drie jaar als vrijwilliger actief. Als gastvrouw, lid van de werkgroep Kids/KANJERS! en de werkgroep Fondsenwerving. Het is voor mij een mooie plek, ik vind er warmte, betrokkenheid en veel prachtige mensen.

Nu ga ik mijn ervaring in het welzijnswerk (bewonersparticipatie in de brede zin van het woord, zowel uitvoerend en als manager) en onderwijs ( als directeur van scholen voor speciaal onderwijs) inzetten. Mijn taken zijn vooral de contacten met buiten, zoals scholen, ziekenhuizen, wijkoverleg, als de taken rond subsidies en sponsoren.

Mijn drie kinderen en drie kleinkinderen zijn een bron van vreugde. Lezen en koken doe ik graag!

Nathalie van Eck, coördinator

Ik ben bij Inloophuis Haaglanden het aanspreekpunt voor de vrijwilligers, de activiteitenbegeleiders en stagiaire. Daarnaast regel ik de dagelijkse gang van zaken.

Voorheen werkte ik onder meer in de journalistiek. Ik deel nu mijn liefde voor schrijven en publiciteit met maatschappelijk betrokken werk.

Ik doe zelf al vrijwilligerswerk sinds mijn elfde jaar en ben nog steeds bij een aantal stichtingen betrokken als vrijwilliger. Mijn ervaring: je krijgt vaak energie van vrijwilligerswerk!